Home

Follow us:

 

European Brains @ Work

make special brains work !

Wist u dat 10% van onze totale arbeidspopulatie bestaat uit mensen met een bijzonder brein?

 

Dit zijn mensen met één of meer van onderstaande eigenschappen: AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid.

Mensen met deze eigenschappen beschikken over talenten die vaak onbekend zijn en dus onbenut blijven. Voorbeelden van deze talenten zijn onder andere: creativiteit, veel energie, crisis kunnen managen, bijzondere denkkracht (beelddenken, intuïtief denken, doordenken, patroonherkenning enz.) Deze kwaliteiten kunnen juist van bijzondere waarde zijn.

 

De stichting European Brains @ Work (EBW) wil dat het hele arbeids- en onderwijsveld -te beginnen in Nederland- in de gehele Europese Unie in 2030 bekend is met de kwaliteiten en beperkingen van mensen met een speciaal brein, hen naar waarde inschat en optimaal benut. Meer weten? Lees verder op de pagina wat is EBW

NIEUWS

 

EBW heeft een donatie van

€ 7.500

ontvangen van "Wij en de maatschappij", een goede-doelenfonds van Nationale Nederlanden.

 

Op 22 maart nam de penningmeester van EBW de symbolische cheque in ontvangst.

 

 

De donatie is bestemd voor het opleiden van bestaande en nieuwe ambassaeurs van EBW.

 

.

EBW heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van subsidies en donaties.

Onze ambassadeurs staan voor u klaar

 

EBW faciliteert een netwerk van ambassadeurs die voorlichting geven aan bedrijven, onderwijsinstellingen en andere stakeholders in het arbeidsveld. Zij kunnen de werkgever en de werknemer wijzen op mogelijkheden en een helpende hand bieden bij het kiezen van ondersteuning.