EBW is de stichting European [email protected]


Mensen met bijzondere breinen hebben bijzondere kwaliteiten. Al komen die regelmatig in werksituaties niet uit de verf. Onbekend maakt onbemind.  Daarom is een adequate kennis over mensen met een bijzonder brein in het werkveld noodzakelijk, want kennis is de basis voor begrip. European Brains @ Work is opgericht om die kennis te verspreiden.

En met 'bijzondere breinen' bedoelt EBW mensen met één of meer van de volgende eigenschappen: AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid.

De praktijk voor werknemers met een speciaal brein wordt vaak gekenmerkt door een mismatch tussen verwachtingen en realiteit. Op basis van een goede intelligentie wordt verwacht dat je alles op dat niveau kunt verwerkelijken, maar wat nou als alle eigenschappen niet gemiddeld verdeeld zijn? De dagelijkse praktijk wordt door gebrek aan kennis vaak gedomineerd door stigmatisering, onderbenutting, ziekteverzuim en meer kans op burn-out.

EBW wil deze situatie veranderen door voorlichting te geven aan werkgevers. Hierdoor kunnen zij de talenten van mensen met een speciaal brein  ontdekken, ontwikkelen en benutten. De voordelen zijn onder andere een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

Wat doet EBW?


EBW faciliteert deze voorlichtingssite met werkgeversgidsen (vrij te downloaden), informatie over het brein en nuttige onderzoeksrapporten en links.

Wanneer u daarnaast meer specifieke informatie wilt, bv voor een gerichte praktische voorlichting in een omschreven werksituatie, laat het ons dan weten.

EBW onderhoudt een netwerk van coaches, trainers en professionals die zijn gespecialiseerd in de individuele begeleiding van mensen met een bijzonder brein in Nederland. Daarnaast onderhouden we contact met partners in Europa.

Bent u op zoek naar toegespitste presentaties en workshops over hoe mensen met een bijzonder brein beter tot hun recht kunnen komen en inzetbaar blijven, voor specifieke teams, afdelingen, management, hrm, neem dan contact op met

[email protected]

Heeft u informatie over neurodiversiteit en werk niet kunnen vinden op de website? Of heeft u specifieke vragen? Laat het ons weten a.u.b. zodat we u kunnen informeren en ook deze website kunnen optimaliseren.

Image

JURIDISCHE STATUS

De stichting European Brains @ Work, ook genoemd EBW, is op 9 januari 2017 opgericht. De stichting is statutair gevestigd in Amsterdam. 
De statutaire bestuurders zijn Geo van Dam (voorzitter), Ardine Korevaar (secretaris) en Aad Bouwmeester (penningmeester).

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Bestuurders en vrijwilligers van EBW ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden.
EBW is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67768989. RSIN: 857167236